O nama

 Bosnien hercegovinas kvinnosällskap i Malmö

org.nummer:802438-5802

k.n.Swedbank 8214-9,904227073-7

 Några av frågorna vi arbetar med:

  • Permanent arbete för att öka kvinnors status och möjlighet att nå framgång i samhället
  • Vårdande och förverkligande av kulturellt och historiskt arv, symboliska och karaktäristiska bosniska värden
  • Humanitärt arbete med särskild hänsyn till hjälp för kvinnor, barn och hjälpbehövande
  • Kvinnointegration i det svenska samhället
  • Deltagande i demokratiska processer i det svenska samhället
  • Ständiga aktiviteter med alla andra frågor som rör kvinnors, barns och familjens framgång.
  • Välkomna att kontakta oss!

 

  Bosnien och Hercegovinas Kvinnosällskap i Malmö (BHKS) är en väletablerad ideell kvinnoförening som verkar för jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, integration, kvinnors framgång i samhället osv.

 

 BHKS är medlem i Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige, BHKRF, som föreningen i region Syd, och via BHKRF är också medlem i Sveriges Kvinnolobby, Svenska FN-förbundet och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV. BHKS har ett lyckat samarbete med Malmö kommun, NBV Skåne, Antidiskrimineringsbyrån i Malmö och andra samhällsaktörer som jobbar för ökad jämställdhet, integration och mångfald.

 

 BHKS Sedef bildades 2007 av starka Bosniska kvinnor med stort hjälp av NBV. Vi försöker bevara vårt språk, vår kultur identitet och tradition. Samtidigt lär vi oss mycket från varandra, från det Svenska samhället och från andra föreningar.

Vi tror att genom våra träffar hjälper vi oss själva och samtidigt visar tacksamhet till landet Sverige som tog hand om oss när vi behövde det. I försöker hänga med allt som är aktuellt här och nu. Vår förening är en liten del avförbundet "Bosnien och Hercegovinas kvinnofördbundet Sverige" Vi tror att man i försöket att närma sig det nya samhället överdriver ibland och sakta men säkert tappar den egna identiteten.

Man blir aldrig riktig SVENSK men man är inte riktig BOSNISK heller längre. Ännu större problemet uppstår när de nya generationerna inte har känsla av den bosniska identiteten alls. Vår uppgift är framför allt att hjälpa de nya generationer så att de så mycket som möjligt kan känna sig trygga genom att ha båda identiteter samtidigt. Bara då kommer de unga att känna sig stolta över att ha två hemländer. Om man är medveten om sina rötter och är stolt över sina rötter då kan man utan problem leta sin plats och anpassa sig i det nya samhället. Sedef vill med sina aktiviteter locka fram flera kvinnor från vårt f.d land. Vi är öppna för sammarbete med andra föreningar. Sedef är en multinationell förening.

Sedan 2007 har vi träffat många andra föreningar, vi har rest, vi har haft gäster från: Bosnien, Sverige, Danmark, Norge. Våra medlemmar är väldigt aktiva kvinnor och det är väldigt sällan att alla är inte på plats söndagar kl.17 Sedef är en multinationell förening. Sedef är en multinationell förening.Vi håller på: Kor, folkdans, drama, matlagning, handarbete, data kurser, foto och video vi jobbar med barn och ungdomar Vi samarbetar med: På första plats NBV  och sedan Kvinna till kvinna, Nordisk forum 2014,MIP-Malmö ideella paraply organisation, Kvinnofridslinje, Ungdomsstyrelsen, FIFH

Föreningen har ca 70 medlemmar. En del är väldigt aktiva och är här på Gemmenskapen varje fredag kl 17. Andra delen är mindre aktiva men de är ändå jätteviktiga för oss. Alla är hjärtligt välkomna till oss på våra möten eller läsa om oss på Vår Facebook sida. Alla idéer är välkomna.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE-ALLA ÄR VELKOMNA

 Starka kvinnor från ”Sedef” Malmö

 

Udruzenje je registrirano 2007. godine u Malmö-u, a danas ima oko 70 članova.

 Osnovni zadaci udruženja građana iz bivše Jugoslavije su zastupanje zajedničkih interesa kod vlasti i institucija , jačanje ugleda u ovome društvu, njegovanje maternjeg jezika, kulture, običaja i tradicije, kao i njihovo prenošenje na mlade generacije. Udruežnje aktivno radi i na suradnji sa drugim organizacijama, organizira kulturne i sportske manifestacije, različite kurseve, seminare i predavanja, kao i humanitarne akcije te aktivno učestvuje u procesu uključivanja u društvo u kome se nalazimo.

 

 

Naše udruženje je jedan mali dio velikog društva koje se zove Bosansko Hercegovački Savez Žena u kraljevini Švedskoj

 

 Hemhttp://www.bhkrf.se/

FB:  https://www.facebook.com/bhkrf

   Bosanski:  https://www.facebook.com/groups/125548514151774/